Afvalinzameling in Almelo - politiek cafe LAS 27 september 2017

De afvalproblematiek in Almelo. Wat vind u van het huidige afvalsysteem en wat moet er gebeuren richting de toekomst?

Dat was de oproep van politieke partij LAS voor een inspraakavond op woensdag 27 september.

De opkomst was verrassend groot, echter voornamelijk politiek betrokkenen en een handje vol burgers. Die laatste groep aanwezigen bestond voornamelijk uit geinteresseerde oudere autochtonen… Stof tot nadenken mbt de totale doelgroep qua afvalzameling overigens.

De discussie ging al snel over de keuze om afval zo veel mogelijk gescheiden in te zamelen, dus om de burger actief te laten scheiden, of juist te gaan voor nascheiding, waarbij glas/groen/papier gescheiden wordt ingezameld, maar de rest (verpakkingen/restafval) pas later in de fabriek industrieel te scheiden.

Momenteel is in Twente gekozen voor het zoveel mogelijk scheiden, ook door de keuze van de gemeenten verenigd als aandeelhouders in Twence om in 2015 niet voor een ingewikkelde installatie te kiezen.

De aanwezige milieuwethouder gaf echter aan dat hij rekening houdt met technische ontwikkelingen in de nabije toekomst om juist WEL achteraf te gaan scheiden, zodat het hele huidige inzamelsysteem op de vuilnisbelt kan.

De aanwezigen waren duidelijk verdeeld in twee kampen….. Wordt vervolgd in de gemeenteraad binnenkort

Het zwaard van Damocles...
Reacties op Facebook...
Wij hebben ook een Facebook account

Nieuwsbrief

blijf op de hoogte van al het nieuws met onze e-mail wijkkrant, gratis in de mailbox bij alle geregistreerde abonnees !

bent u al geregistreerd ?

kies REGISTER linksboven, naast de menuopties van de site, en volg de aanwijzigen op het scherm...

Colofon

redactie:

Jos Richters  &  Erik-Jan Noltus

Overname van onze artikelen is toegestaan, mits er sprake is van bronvermelding:

wijksite Windmolenbroek 

of:

 

www.in-almelo.com/wmb

 

ons mailadres:

redactie.wmb@gmail.com