winkelcentrum gors soeteman windmolenbroek multivastgoed

Winkelcentrum De Gors

Deze pagina gaat volledig over de ontwikkelingen rondom winkelcentrum De Gors in het Windmolenbroek.

Sinds juni 2013 is er geen nieuws geweest met betrekking tot een mogelijke vernieuwbouw en/of uitbreiding.

 

De wijk heeft er even op moeten wachten, maar sinds 1 juli 2015 zit Albert Heijn Klaas Sanders op de plek van de C1000 in het winkelcentrum.  Ook is er inmiddels een afhaal chinees/sushi restaurant geopend. Begin 2016 zit de opticien in het pand naast de Primera.

In de zomer van 2015 is het nieuwe milieu-eiland aangelegd, met ondergrondse afvalcontainers voor verpakkingsafval, glas, textiel en papier.

 Na jaren van geduld is er nu (winter 2019) eindelijk licht aan het eind van de tunnel voor wat betreft de vernieuwbouw van het winkelcentrum.  Binnenkort meer hierover !

 

detailhandelsvisie

Detailhandelsstructuurvisie Almelo

Aan de raadsfracties van de gemeenteraad Almelo

Betreft: rol van winkelcentrum De Gors Windmolenbroek in Detailhandelsstructuurvisie Almelo

Almelo,  15 juni 2013

Beste raadsleden,

Dinsdagavond 18 juni 2013 beslist u over de Detailhandelsstructuurvisie Almelo.

Voor ons doorstart klankbordgroep Windmolenbroek is dat het uur van de waarheid. Immers, krijgt de stadionomgeving extra winkelruimte inclusief supermarkten dan zal dan op termijn ten koste gaan van de kwaliteit van het winkelaanbod in het winkelcentrum De Gors in Almelo.

Momenteel heeft de grootste wijk van Almelo met ca. 15.000 een compact buurtwinkelcentrum met een beperkt aanbod in winkels.   Gezien de omvang van de wijk is het van belang een sterk en compleet wijkwinkelcentrum te hebben op een centrale plek in de wijk.

Niet alle wijkbewoners zijn immers voldoende mobiel om zelfstandig hun inkopen te doen op locaties buiten de wijk.  Een groot aantal van deze bewoners wonen momenteel in de nabije omgeving van W.C. De Gors, bijvoorbeeld in het wooncomplex aan de Kolibrie.  De Gors is dan nog net te voet bereikbaar, al dan niet met hulpmiddelen. Een wijkwinkelcentrum buiten de wijk (aan de andere kant van de Weezebeeksingel) is voor deze wijkbewoners letterlijk een brug te ver…

Bij het opzetten van de wijk (vanaf 1979) was in het bestemmingplan sprake van een drietal winkelcentra, met centraal in de wijk het grootste; winkelcentrum De Gors.

De andere twee geplande winkelcentra in de wijk zijn nooit gebouwd, de beschikbare ruimte daarvoor is inmiddels gebruikt voor de aanleg van scholen (o.a. bij de Rotsduif)

De kwaliteit van het enige winkelcentrum in de wijk is de laatste jaren sterk achteruitgegaan.

Een nieuwe positieve impuls is de ombouw van de bestaande C1000 in een Albert Heijn. Daarnaast is er een projectontwikkelaar die een uitbreidingsplan heeft gepresenteerd aan de vereniging van eigenaren van De Gors. Onderdeel van dat plan is o.a. een vernieuwbouw van het bestaande winkelcentrum en de bouw een 2e supermarkt met een royaal parkeerdek daarboven.

Wij doen een dringend beroep op u om komende dinsdag het collegestandpunt over te nemen in het belang van een sterk wijkwinkelcentrum De Gors.

Vriendelijke groet,

Erik-Jan Noltus en Marinus Trommel,

Namens de Doorstart Klankbordgroep Wijkwinkelcentrum Windmolenbroek

Toekomst W.C. de Gors opnieuw onzeker !!

W.C. De Gors geslachtofferd ?

Donderdag 7 maart opent Tubantia groot met de kop “schuiven met winkels richting stadion”.  Het is alom bekend dat in onze stad een pim-pam-pet spel gaande is om de invulling van winkelruimte. 

Daarbij wordt ook nog eens het nieuw te bouwen Heracles-stadion als joker ingezet…

Zoals bekend is eind 2012 het plan Soeteman van de speeltafel verdwenen.

Daarop kwam Urban Interest zeer recent met een plan tot herinvulling van het bestaande winkelcentrum De Gors.  Daar heeft u inmiddels al veel over kunnen lezen.

In eerder genoemd regionaal dagblad openbaart wethouder Van Marle dat hij een nieuw WMB wijkwinkelcentrum voor ogen heeft in het stadion.

 

Kannibalisatie

Om er meteen aan toe te voegen dat het plan van “Urban” rondom de Gors in dat geval niet kan doorgaan…   

We kunnen ons als redactie nog de opmerking van voormalig wethouder Sjoers herinneren op dinsdag 26 februari 2008:  “wijkbewoners gaan niet buiten hun wijk winkelen, daar zit de Weezebeeksingel tussen als barrière”. Daarmee werd bedoeld dat Soeteman niet zou kannibaliseren met het W.C. van Goghplein.

 

Toekomst van W.C. de Gors

Stilstand is achteruitgang. Dat gaat ook op voor een wijkwinkelcentrum.

Ondanks initiatieven van individuele ondernemers (Primera, Kruidvat, binnenkort AH) heeft De Gors aan-toonbaar behoefte aan meer winkel-oppervlak. Dat is ook de reden dat Urban, die de markt zeer goed kent, zelf het initiatief genomen heeft tot het voorstel om W.C. de Gors op te waarderen.

Met de komst van een groter winkelcentrum bij het Heraclesstadion zijn de Gors-ondernemers en uiteindelijk ook de wijkbewoners niet gebaat.  De ultieme wens van met name ouderen is goed bereikbaar winkelcentrum, niet aan de andere kant van de singel.

 

UIT DE KLANKBORDGROEP (1)

Op maandagavond 4 maart heeft de klankbordgroep W.C. Soeteman zich opgeheven.

Er is kort gesproken over de reden voor het stoppen van de Soeteman nieuwbouwplannen.

Dit blijkt niet alleen veroorzaakt te zijn door de economische crisis.

Saillant detail is dat Albert Heijn, die binnenkort opent op de plek van de C1000, veel toekomst ziet in De Gors !

 

UIT DE KLANKBORDGROEP (2)

Een van de uitkomsten van de pre-sentatie van Urban aan de Vereniging van Eigenaren de Gors is de start van een werkgroep.

Hierin hebben een aantal eigenaren zitting. Doel is te komen tot een verder ontwikkeld plan mbt de Gors.

Interessant aspect:  het Urban plan lijkt erg veel op het plan van een van de eigenaren van De Gors uit 2003 om te komen tot uitbreiding.

 

UIT DE KLANKBORDGROEP (3) 

Een aantal andere feiten: 

Urban Interest heeft zelf het initiatief genomen om te komen tot het plan.

Zorgverlener TMZ is totaal uit beeld als het gaat om de bouw van een zorgcomplex in het WMB. 

De mogelijke uitbreiding van het winkelcentrum richting het park gaat niet ten koste van het speelpark.

Luchtkasteel 2013 !

Zoals bekend is het plan Soeteman-Gors in december definitief gestopt.

Inmiddels heeft zich een andere projectontwikkelaar op het project winkelcentrum Windmolenbroek gestort: de firma Urban Interest.  Alom bekend vanwege het plan om een nieuw Heraclesstation te gaan bouwen in het centrum van Almelo, op de plek van C&A, ING bank, Kloosterhofflat e.d.

Urban heeft woensdag 27 februari het volgende plan gepresenteerd aan de vereniging van eigenaren van winkelcentrum De Gors.

 

 

Men gaat uit van 1 grote en 2 kleine uitbreidingen van het bestaande winkelcentrum De Gors.

De kleine uitbreidingen zijn gepland naast de voormalige chinees, en op het parkeerterrein rechts van de bakker.

De grote uitbreiding (een 2e supermarkt) is voorzien richting het plantsoen, op de plek waar nu nog de fysio staat.  Het gebouw zou moeten aansluiten op bestaande bebouwing (opticien).  Op de 1e bouwlaag zien we een parkeerdek, op de 2e bouwlaag een zorgcentrum (artsen e.d.)

De lichtgekleurde gebouwen op deze foto zijn nieuw.

Dit is het aanzicht op het luchtkasteel vanuit het plantsoen...

We vragen ons nu wel af wat er wat dit plan voor gevolgen heeft voor de ombouw van de bestaande C1000 in een AH, iets dat ook nog in 2013 zou worden uitgevoerd...

We kunnen ons voorstellen dat de verkeerscommissie in ieder geval zal komen met vragen over de bevoorrading van de grote nieuwe supermarkt; de routing zal nogal moeten worden gewijzigd. 

 

28/2/2012

BREKEND: Plan Soeteman geannuleerd

donderdag 6 december 2012,       11:55  

Winkelcentrum de Gors blijft op huidige locatie

De gemeente Almelo, Assen Projekten en projectontwikkelaar Multi Vastgoed hebben in gezamenlijk overleg besloten de intentie overeenkomst voor het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een nieuw winkelcentrum in de wijk Windmolenbroek in Almelo niet verder te verlengen. Het nieuwe winkelcentrum zou ontwikkeld worden ter vervanging van het huidige winkelcentrum de Gors. De plannen bleken echter, onder meer door de recente overname door Albert Heijn van de supermarkt C1000 in de bestaande Gors, niet op korte termijn te realiseren. De gemeente wacht initiatieven van ondernemers en eigenaars in de Gors af en zal op verzoek en in overleg bezien wat haar rol hierin zal zijn.

bron: persbericht gemeente Almelo, Assen Projekten en Multi Vastgoed

 

Beste lezer,

Bovenstaand persbericht ontvingen we donderdagochtend. De omwonenden van het wijkcentrum en de schaapjes in het naburige weiland kunnen weer rustig blijven ademhalen.

Ook goed nieuws voor de ouderen in het wooncentrum aan de Karakiet, ze hoeven ook in de toekomst niet ver te lopen naar hun favoriete winkels. Nog voor de definitieve datum van de deadline, 31/12/2012, hebben betrokken partijen nu besloten niet verder te gaan.

De GO – NOGO wordt dus een NOGO.

Ruim baan voor een verdere ontwikkeling van het huidige winkelcentrum De Gors.  Na een nieuwe Primera zal nog deze maand het Kruidvat geopend worden.

Wie of wat volgt ?

Upgrade De Gors gestart

11 november 2012

Primera + Kruidvat

Zoals we vorige maand al konden melden gaat de Primera verhuizen naar de voormalige apotheek. Het huidige pand wordt meteen omgevormd tot een Kruidvat drogisterij.

De ING geldautomaat (die momenteel wegens bouwwerkzaamheden even buiten gebruik is) zal niet meeverhuizen met de Primera, maar blijft op de oude plek.

Sinterklaas

Op zondag 25 november zal Sinterklaas worden onthaald in WC De Gors. Op uitnodiging van de (nog jonge) winkeliersvereniging zal de goedheiligman rond 14.00u aanmeren bij de Leemslagenbrug.  Tot 16.00 zal hij vervolgens te zien zijn in het winkelcentrum.

actuele ontwikkeling:  op 15 november is bekend geworden dat het bezoek van de Sint aan de Gors niet zal plaatsvinden...

Opleving in de Gors

29 oktober 2012

Nog steeds is het rustig met betrekking tot de ontwikkelingen rond Soeteman.

Echter, in De Gors is ineens een opleving te bespeuren !

Sommige winkeliers willen niet langer wachten en nemen initiatief tot verdere ontwikkelingen. De altijd actieve Primera ondernemer Naco Pol gaat bijvoorbeeld per 17 november zijn intrek nemen in het leegstaande pand van de voormalige apotheek. Hij neemt de PostNL activiteiten mee naar het nieuwe pand, de ING geldautomaat blijft op de huidige plek bij de zebra en de invalidenparkeerplaats. 

Voor het vrijkomende winkelpand is inmiddels een grote landelijke retailer gevonden die er een nieuwe vestiging gaat openen. Ook is er al enige ontwikkeling bezig rondom het andere leegstaande pand in het winkelcentrum, meer nieuws zal daar ook niet lang op zich laten wachten.

De C1000 tenslotte zal in de loop van 2013 worden omgevormd tot een AH. 

 

Afgelopen week waren de schilders trouwens druk bezig om de buitenzijde van de huurappartementen van een nieuwe kleur te voorzien :

 

De schapen aan de Soeteman zullen waarschijnlijk wel weer hun wintervachtje afwachten om in het voorjaar weer terug te keren naar hun vertrouwde weide op de hoek Leemslagenweg/Windmolenbroeksweg ;-)

 

Stilstand of vooruitgang ?

augustus 2012

In de periode mei tot heden (23 augustus) is er niets te melden geweest vanuit het stadhuis; het zomerreces heeft toegeslagen.

Wat wel opvalt is dat er inmiddels 2 panden aan de Gors leegstaan; de voormalige apotheek wordt op huurbasis aangeboden met een huurcontract van 5 + 5 jaar,  het verlaten Chinese restaurant staat te koop / te huur.

Aangezien er voorlopig geen redenen zijn om aan te nemen dat het nieuwe winkelcentrum snel van de grond komt, zal die huurtermijn van minimaal 5 jaar niet zo problematisch zijn...

Er is tot op heden ook nog geen nieuws te melden over de overname van de C1000 supermarkt door Albert Heijn.

Ontwikkelingen van het klankbordfront

Op dinsdag 22 mei bereikt ontvangt de klankbordgroep een mededeling uit het stadhuis.

De projectontwikkelaar Assen heeft in een overleg laten weten dat er door de AH-overname van de C1000 verdere vertraging is ontstaan.
Met de nadruk op het begrip verdere vertraging…
De Klankbordgroep Winkelcentrum heeft inmiddels alle illusie verloren dat er een winkelcentrum aan de Soeteman gebouwd gaat worden. En daarbij hebben de bewoners van het WMB het nakijken.

Het lot van De Gors ligt nu echt in handen van Albert Heijn ! 

 

De deadline 31/12/2012 nadert, en de stad gaat binnenkort over in vakantie-modus...

We kunnen nu slechts wachten op een volgende mededeling, maar dat zal wel over de zomervakantie worden getild.

C1000 wordt Albert Heijn

Op maandag 1 mei 2012 weet TC Tubantia te melden dat de C1000 vestiging in het Windmolenbroek wordt verkocht door eigenaar Jumbo aan Albert Heijn.

Nu is het even de vraag of de firma AH wil investeren in de huidige vestiging aan de Gors, of dat men de blauwe logo's even (tot minimaal voorjaar 2015) in opslag houdt;  de tijd zal het leren.

Het is in ieder geval wel duidelijk dat we in onze wijk een supermarkt krijgen die op de kleintjes let ;-)

Uitkomsten van het gesprek met wethouder van Woudenbergh

 

Donderdagavond 19 april heeft de Klankbordgroep Winkelcentrum, aangevuld met een vertegenwoordiging van de winkeliers van het huidige winkelcentrum De Gors een gesprek in het stadhuis gehad met wethouder Van Woudenbergh. Dit naar aanleiding van de presentatie die op 15 maart j.l. werd gegeven door dhr. Assen namens  MultiVastgoed & Assen, de projectontwikkelaar achter het mogelijk nieuw te bouwen winkelcentrum aan de Soeteman.

Tijdens de bijeenkomst werd voor een deel antwoord gegeven op 29 vragen die vooraf waren ingediend door de KBG.

Ontwikkelingen rondom Soeteman

De gemeente wil vaart maken met het winkelcentrum. Daarom heeft Assen-Multi een deadline opgelegd gekregen tot 31/12/12.  Tot die tijd is de grond gereserveerd.

Assen-Multi heeft onlangs aangegeven dat voor de bouw van het nieuwe winkelcentrum zowel de sporthal als het wijkcentrum moeten wijken; deze worden dan herbouwd in het plan.  De gemeente op haar beurt heeft vanavond nog eens benadrukt dat zij niet gaat betalen voor deze verplaatsing, het moet volledig bekostigd worden door Assen-Multi.

Ook moet Assen-Multi zorgdragen voor de herontwikkeling van de Gors in de ombouw naar een zorgcentrum.

Het laden en lossen bij Soeteman zal inpandig gaan gebeuren. De invloed van de stadsverwarmingsketel is nog niet helemaal duidelijk qua bebouwingsgrens.

 Indien er bomen worden gerooid, dan geldt een herplantplicht.  De hellende daken worden voorzien van kunstgras.

Rol van de gemeente

Tijdens de bijeenkomst werd door de wethouder nogmaals benadrukt dat de gemeente Almelo anno 2012 alleen nog verantwoordelijk is voor de invulling van de openbare ruimte.

De gemeente laat vanaf heden het ontwikkelen over aan projectontwikkelaars. De gemeente Almelo gaat duidelijk terug naar de basis.

Huidig winkelcentrum De Gors

Kleine ondernemers in het huidige winkelcentrum maken zich zorgen over hun toekomst in het grote plan; zij weten bijvoorbeeld tot op heden niet wat de huurprijs gaat worden.

De wethouder heeft aangegeven dat de gemeente geen rol speelt in deze ontwikkeling, ondernemers moeten zelf met Assen-Multi aan tafel.

Wel spelen de kleine ondernemers een belangrijke rol in een nieuw te ontwikke-len centrum: zij vormen juist de smaak-makers tussen de grootwinkelbedrijven.  Volgens de wethouder mag de kleine ondernemer niet de dupe worden van het nieuwe plan.

Mocht het plan Soeteman doorgaan, dan zal de bestemming horeca en winkels bij de Gors vervallen. Er zullen dan alleen zorggerelateerde (commerciële) functies overblijven.

VERKEERSCOMMISSIE

Al bij de eerste presentatie van de plannen in 2008 heeft de VC er bij de gemeente op gewezen dat de Soeteman een verkeersknelpunt gaat worden voor fietsers; ook vanavond is er door de VC weer op een ongelijkvloerse veilige fietsovergang gewezen.

De gemeente zou lering moeten trekken uit twee qua verkeer mislukte plannen: Eskerplein & vanGoghplein

Ook heeft de VC benadrukt dat er in een vroeg stadium moet worden gekeken naar de plek van milieueilanden bij zowel Soeteman als de Gors, momenteel is dat alles behalve een visitekaartje voor de wijk.

Hoe verder ?

De avond werd afgesloten met een  citaat van de wethouder:  “ik geloof niet meer in luchtkastelen”. Hij wil duidelijk op een positieve manier de vaart rondom het winkel-centrum erin houden.  “Het Windmolenbroek mag als grootste wijk niet verstoken blijven van een goed winkelcentrum”.

Zeer binnenkort zal de gemeenteraad worden geïnformeerd in een zogeheten informatieve raadsvergadering.  Op nadrukkelijk verzoek van de klankbordgroep zal in de loop van het jaar ook een informatieavond voor de wijkbewoners worden georganiseerd.  Dat zal plaatsvinden op het moment dat er concrete informatie is.

Voor wat betreft het nieuwe wijkcentrum zal de gemeente ook rekening houden met nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de komende nieuwe aanbesteding van wijkcentra.  De KBG merkte in dit verband op dat het huidige wijkcentrum wel erg vaak gesloten is, met name in de avonden en in de weekenden.

De klankbordgroep maakt zich alleen wel wat zorgen over de planning;  de meivakantie nadert, daarna de zomervakanties, en dan is het zo maar september:  met een harde deadline van 31 december in zicht…

Op die dag moet er een haalbaar plan zijn, waarin het rendement wordt aangetoond, en waarin aan alle gestelde eisen voldaan moet worden qua invulling van zowel Soeteman (winkelen) als Gors (zorg).

Maar u leest tot die tijd natuurlijk alle ontwikkelingen in de digitale wijkkrant en/of de wijksite Windmolenbroek.

Presentatie d.d. 15 maart 2012

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Op donderdagavond 15 maart heeft  ontwikkelaar Assen Projecten mede namens Multi Vastgoed en samen met vertegenwoordigers van de gemeente Almelo een presentatie gegeven aan de Klankbordgroep Winkelcentrum over de huidige stand van zaken van de plannen rondom de nieuwbouw van het winkelcentrum aan de Soeteman.  Ook waren hierbij een aantal winkeliers van De Gors aanwezig, waaronder de voorzitter van de ondernemersvereniging.

Naar verwachting zal het plan rond de 20 miljoen euro gaan kosten.

UITGANGSPUNTEN :

- stadsverwarmingsgebouw handhaven

- boerderij bij de Soeteman handhaven

- groen Soeteman (bomen) handhaven/uitbreiden

- winkels rondom de sporthal

- centrale plek voor winkelcentrum

- meer winkels

- meer parkeermogelijkheden

- goede verkeersafwikkeling

 

STEDEBOUWKUNDIGE ASPECTEN

Men gaat uit van een halfoverdekt winkelcentrum, met 2 supermarkten. Centraal in plan zou een winkellaag op de begane grond kunnen komen, met daarboven een nieuwe sporthal.  Dit gebouw, dat een moderne uitstraling kan krijgen met veel glas en mogelijk met led aangelichte wanden, kan een hoogte krijgen van ongeveer 12 meter. Dit wordt een echte ‘landmark’

De groene schapenweide blijft in de nieuwe plannen gehandhaafd, net zoals de boerderij ernaast. Nader invulling hiervan is nog niet vastomlijnd.

Door de glooiing in het terrein zullen verrassende mogelijkheden ontstaan. Dit heeft bijvoorbeeld voordelen bij de bevoorrading, waarbij vrachtwagens inpandig kunnen laden en lossen.

De sporthal zal worden vervangen voor een nieuwe, die beter kan worden ingepast in het plein. Gebruikers van de sporthal hoeven dus niet bang te zijn dat de sporthal gaat verdwijnen uit de wijk.

Het wijkcentrum zal worden gesloopt; een nieuw wijkcentrum is gepland bij de hoofdingang aan de Leemslagenweg.

Qua groen zal de wijk er op vooruit gaan; het huidige groen moet uitbundiger terugkomen in een parkachtige omgeving…

 

PARKEREN

Bovenop het winkelcentrum zou een halfoverdekt parkeerdek gesitueerd kunnen worden voor ongeveer 260 auto’s.

Dit aantal is minimaal nodig bij een winkelcentrum met een oppervlak van 6500 m2.

 

VERKEER

De plannenmakers zijn door de aanwezige leden van de verkeerscommissie overtuigd de noodzaak om tot een goede verkeersafwikkeling te komen.  Andere plekken in de stad (Eskerplein, vGogh) tonen aan met name fietsers, auto’s en bevoorrading in goede banen geleid moeten worden.

Ook een ongelijkvloerse kruising in het Leemslagenfietspad is een optie.

 

WINKELINVULLING

- huidige winkeliers in De Gors krijgen voorrang bij de vestiging.

- er komt een branchecommissie (ontwikkelaar/gemeente/winkeliers) die voor een evenwichtige invulling van de winkelruimte gaat zorgen.

- de hoofdingang komt bij de Leemslagenweg

- er komt een grote supermarkt (C1000) en een discounter.

De huidige winkeliers aan de Gors hebben er nog eens op aangedrongen bij zowel gemeente als projectontwikkelaar dat er snel spijkers met koppen moeten worden geslagen.

PLANNING:

2012: planning/inspraak   2013: procedures   2014: bouw   2015: opening

 

HOE GAAT HET NU VERDER ?

Uiterlijk 31/12/ 2012 moet de projectontwikkelaar komen met een vastomlijnd plan voor zowel Soeteman (winkelcentrum) als Gors

(zorg/wonen).  Daarvoor is men al in gesprek met Beter Wonen en TMZ.

Afgesproken is dat binnen 4 weken de klankbordgroep een gesprek heeft met de wethouder.  Ook zal dan een exact tijdspad klaar zijn voor de rest van het jaar.

Stilte voor de storm (maart 2012)

NIEUWS ?

Door alle Fortezza perikelen in de stad zouden we bijna vergeten dat er ook in onze wijk nog een groots plan op een petroleumpitje staat te sudderen…   Het stadhuis is echter toch ontwaakt door de brandbrief vorige maand van de klankbordgroep.

Binnenkort meer nieuws over alle nieuwe plannen (dat leest u als eerste in onze wijkkrant).

SUPERMARKTONTWIKKELINGEN

We hebben als redactie ons oor te luister gelegd bij de locale politiek, daarbij hebben we al gehoord dat een landelijke club ‘die op de kleintjes let’ ergens aan het spoor zou willen komen, en dat een Duitse discounter mogelijk in een al opgeleverd pand in Zuid kan gaan starten…  Of dat nog problemen gaat geven met de invulling van Soeteman ?

WINKELIERSVERENIGING De Gors

Een meerderheid van de winkeliers van De Gors hebben onlangs besloten tot de oprichting van een winkeliersvereniging.

Doel is niet alleen de samenwerking bij promoties & acties, maar ook het vormen van een eenheid in gesprekken met VVE (de verhuurders) en overheid/ontwikkelaars bij mogelijke nieuwbouw aan de Soeteman.

De winkeliers willen graag dat het winkelcentrum wat afgestoft wordt…

Een grote schilderbeurt bijvoorbeeld wordt al jaren uitgesteld. En ook al zou ‘Soeteman’ doorgang vinden, dan nog zullen de winkeliers het nog wel even met hun huidige gevels moeten doen…

Ander dilemma daarbij is de eigenaar van de supermarkt;  hij weet nog niet of er dan oranje (C1000) of geel (Jumbo) op de gevel gesmeerd moet gaan worden  ;-)

ZORGONTWIKKELINGEN

De huidige apotheek aan de Gors zal rond 1 mei haar deuren sluiten en verhuizen naar de Zeearend.

In het pand waar nu nog de fysio zit zal mogelijk een consultatieburo gevestigd worden.

Tandartsenpraktijk Wiranto gaat verhuizen van het wijkcentrum naar een ander pand aan de Zeearend.

Ander puntje van zorg: de wijkagent gaat binnenkort actief foutparkeerders bekeuren op de invalidenparkeerplaats bij de Primera !

NIEUWE FEITEN SOETEMAN

Onze contacten binnen de wijk leveren regelmatig wat opmerkelijk nieuws op, puzzelstukjes die spontaan op hun plek vallen zullen we maar zeggen ;-)

De sporthal aan de Soeteman zou geslachtofferd worden voor het winkelcentrumplan; huidige gebruikers zouden dan gebruik moeten gaan maken van de ISPAA.  Of alle penningmeesters van amateursportclubs daar zo blij mee zullen zijn ?

Druk op de ketel bij de projectontwikkelaar

Blijkbaar is de noodkreet van de klankbordgroep toch geland in het stadhuis:  het college heeft een brief aan de raad gestuurd met daarin een uitleg van de actuele ontwikkelingen rondom het winkelcentrum.

Er zal een informatieve raadsbijeenkomst worden belegd, tevens zal de bestemmingsplanprocedure worden gestart.

De grond bij de Soeteman blijft tot 31/12/2012 gereserveerd voor ontwikkelingen door MultiVastgoed. Voor die deadline moet MultiVastgoed een 'volledig en contractueel vastgelegde planontwikkeling' kunnen overleggen.  Hierbij moet dan ook invulling worden gegeven aan het huidige winkelcentrum aan de Gors.  Hiervoor is volgens de brief een rol voor Trivium MeulenbeltZorg weggelegd.

Wordt vervolgd,  de Klankbordgroep Winkelcentrum is tot op heden nog niet geinformeerd over het bovenstaande....

Is dit onze toekomst ?

De klankbordgroep Winkelcentrum is geschokt door een documentaire op Nederland 2 over winkelcentra & MultiVastgoed...

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1241072

Dit belooft niet veel goeds voor de ontwikkeling van een nieuw winkelcentrum aan de Soeteman, zullen de huidige winkeliers aan De Gors zich wel kunnen handhaven in de strijd met de landelijke ketens ? 

persbericht 02-02-2012

De teloorgang van een winkelcentrum…

 

Het Windmolenbroek, de grootste wijk van Almelo, heeft sinds haar ontstaan ruim 30 jaar geleden een winkelcentrum.  Alle bijna 15.000 wijkbewoners schamen zich inmiddels diep voor deze betonbak. Er is achterstallig onderhoud, het winkelaanbod stelt veelal teleur, parkeermogelijkheden zijn onvoldoende. Stilstand is achteruitgang; inmiddels hebben andere winkelcentra in de stad voor een deel de winkelfunctie van De Gors overgenomen. Veel wijkbewoners rijden met de auto liever door richting het Vincent van Goghplein, de Schelfhorst, of steken het kanaal over richting Wierden. Binnenkort komen er mogelijk nog meer winkelcentra op 5 tot 10 autominuten van het Windmolenbroek bij: Nijreessingel, Violierstraat, Bornsestraat, Raveslootsingel…

 

Ook de gemeente heeft jaren geleden al ingezien dat deze negatieve spiraal in het Windmolenbroek tot staan moet worden gebracht. Men is sinds 2002 bezig geweest met vooronderzoeken en studies, om in februari 2008 met een baanbrekend plan te komen: een nieuw winkelcentrum te bouwen aan de Soeteman, rondom de sporthal en het wijkcentrum. Plannen voor 2 supermarkten, een royaal aantal parkeerplaatsen, gras op hellende daken en appartementen in hoogbouw. Dit alles te ontwikkelen door de firma Multi Vastgoed.

 

In het kader van de Almelose Wijkaanpak is er destijds een klankbordgroep in het leven geroepen waarin wijkbewoners en andere belanghebbenden, zoals ondernemers van het huidige winkelcentrum aan de Gors rond de sporthal aan de Soeteman, zitting konden nemen om mee te praten over het nieuwe winkelcentrum.  Vele vergaderingen volgen, totdat in mei 2011 een andere projectontwikkelaar, Vastgoed Netwerk, haar ‘oude’ plannen aan de klankbordgroep presenteerde. Dit plan was van maart 2007, en zat in het archief van de gemeente.  Een plan met eveneens 2 supermarkten, meer parkeerruimte, en een gezondheidscentrum op de 1e verdieping boven de winkels. Dit zou gerealiseerd kunnen worden op de huidige plek aan de Gors.

 

Op 11 juni 2008 is op een beurs in Amsterdam door de voormalige wethouder Sjoers een intentieovereenkomst gesloten met de huidige projectontwikkelaar Multi Vastgoed. Voor de klankbordgroep is nooit duidelijk gemaakt waarom de switch is gemaakt van Vastgoed Netwerk naar Multi Vastgoed. En waarom dat op een beurs in Amsterdam moest plaatsvinden. De klankbordgroep heeft de gemeente ook gewezen op ‘bepaalde praktijken’ van Multi Vastgoed.

In de intentieverklaring zit volgens insiders wel een clausule om de plannen af te blazen indien er binnen een bepaalde termijn niet voldoende voortgang is, en/of 70% van de huidige winkeliers niet geïnteresseerd is om mee te verhuizen.

 

De klankbordgroep gaf toen al aan dat haar vertrouwen in de gemeente was geschaad, omdat dit eerste plan nooit op tafel is gekomen voor eerder overleg. Nieuwbouwplannen bij de Soeteman zijn aan de klankbordgroep altijd gepresenteerd als een voldongen feit, en de enig financieel haalbare optie. De gemeente heeft de klankbordgroep echter nooit met onderzoeksgegevens kunnen overtuigen waarom het plan op de huidige plek financieel onhaalbaar zou zijn. Een verzoek vanuit de klankbordgroep om een behoefte onderzoek onder de bewoners van de wijk te laten uitvoeren was niet de zaak van de gemeente, zo werd gezegd, maar van de project-ontwikkelaar. Die zou immers niets ontwikkelen als er geen behoefte aan zou zijn….  Maar een onderzoek moet nog steeds plaatsvinden, als het er ooit komt. Een unanieme wens van zowel de winkeliers als de klankbordgroep om een overdekt winkelcentrum werd zowel door de gemeente als de ontwikkelaar in eerste instantie van tafel geveegd. Dat zou niet meer van deze tijd zijn. En (gedeeltelijk) ondergronds parkeren was ‘te duur’. Maar het ontwikkelen van een winkelcentrum, dat niet dan concurreren met die winkelcentra, die wel die voorzieningen hebben, zal zeker niet renderen.

 

Het argument om het winkelcentrum aan de Soeteman te ontwikkelen is ingegeven door de door de gemeenteraad vastgestelde Detailhandelsvisie, waarin is aangegeven dat winkelcentra centraal in een wijk moeten worden gesitueerd. Zie overigens de andere ontwikkelingen in de stad…

 

Vanaf 2010  neemt ook een groot aantal winkeliers afkomstig uit de Gors deel aan vergaderingen van de klankbordgroep. Zij staan niet in meerderheid te trappelen om hun biezen te pakken richting de Soeteman. De projectontwikkelaar verzuimt al jaren om met concrete kosten per m2 op tafel te komen. Daarbij zou veelal sprake zijn van verhuur door bijvoorbeeld een belegger, terwijl een aantal winkeliers in De Gors eigenaar is van hun bestaande pand en dit zien als een soort van oudedagsreserve.  Alle huidige winkeliers van de Gors hebben te kennen gegeven alleen te willen kopen op een nieuwe plek. Voor de C1000 wordt een uitzondering gemaakt, als enige mag dit concern daar wel kopen. Het complex aan de Gors heeft trouwens 7 verschillende eigenaren, ook een belemmerende factor.

De gemeente geeft in een onlangs gehouden bezwarencommissie overigens, doch ten onrechte, aan dat de klankbordgroep niet voor de ondernemers is bedoeld…

 

In oktober 2011 komen klankbordgroep, winkeliers, gemeente, en vertegenwoordiger van de landelijke  C1000 en de twee projectontwikkelaars bijeen in het stadhuis. Daar geeft projectontwikkelaar Multi Vastgoed aan dat het schetsontwerp gereed is.  Afgesproken wordt wat dat dit nog in 2011 aan de gemeente en de klankbordgroep gepresenteerd wordt.  Nog in 2011 zou de Go-NoGo moeten volgen of het winkelcentrum daadwerkelijk in 2014 verhuist van de Gors naar de Soeteman. Alle aanwezigen zijn het er over eens dat het huidige winkelcentrum aan de Gors niet aantrekkelijk is om te winkelen. Ook de winkeliers willen de bezem erdoor halen.

 

Begin november 2011 heeft Multi Vastgoed de plannen aan een ambtelijke projectgroep gepresenteerd. De klankbordgroep heeft toen aangedrongen op een afspraak in december 2011 voor eenzelfde presentatie.  De gemeente heeft daar niet op gereageerd. Na veel aandringen kwam men op 19 januari met een excuusmail waarin werd aangeven dat de presentatie opnieuw moet worden herzien voordat deze geschikt is om aan de klankbordgroep getoond te worden… Op 27 januari is het wederom intern gepresenteerd, maar een datum voor presentatie aan de klankbordgroep is tot op heden uitgebleven. 

Een nieuw zwaktebod van de gemeente richting de wijk ?

 

Sinds januari van dit jaar speelt er ineens een ander aspect; de huisartsen, de apotheek en de fysiotherapeut geven aan te gaan vertrekken uit het winkelcentrum. Zij kunnen niet langer wachten, ook Trivium Meulenbelt, dat zorgwoningen wil realiseren aan de Gors (na vertrek van de winkeliers) geeft aan dat het allemaal wel erg lang laat duren. Nu de huisartsen, de fysiotherapeut en de apotheek binnenkort gaan vertrekken is het maar de vraag of Trivium Meulenbelt haar plannen bij de Gors wel zal willen doorzetten. Opnieuw een streep door de rekening van de ontwikkelingen aan de Gors, omdat zij samen na de verhuizing van de winkeliers de leeggekomen ruimten zouden invullen. Dit is mede een klap voor de senioren die in de Karekiet wonen, vlak naast het huidige winkelcentrum.

Sommige ondernemers aan de Gors hebben geen zin langer te wachten en hebben zelf het initiatief genomen om er het beste van de maken. Ook in het belang van de wijkbewoners. De Primera heeft bijvoorbeeld de winkel grondig verbouwd, en er is pas een opticien gestart. 

Ook de huidige zorgondernemers rondom het wijkcentrum aan de Soeteman zijn tot op heden niet afdoende geïnformeerd over hun toekomstbeeld; kunnen zij hun praktijk daar blijven uitvoeren ?

 

Met andere woorden: de gemeente is terug naar de tekentafel, de klankbordgroep voelt zich geschoffeerd en de wijk blijft achter met een oud en vervallen winkelcentrum.  De wijkbewoners (en winkeliers/ondernemers) vragen zich af: hoe verder ?

Herontwikkeling van de Gors-zonder-winkels in de vorm van een gezondheidscentrum met zorgwoningen zal moeilijk worden, nu de zorgaanbieders zijn vertrokken. Wie gaat daar nu de kar trekken ?

 

Een chronologisch overzicht van de ontwikkelingen rondom de Gors is terug te lezen in het Dossier Winkelcentrum Soeteman op de Wijksite Windmolenbroek,  www.in-almelo.com/wmb  

Chronologisch overzicht

onderstaand vind u een samenvatting van alle wijkkrantartikelen vanaf 2007 tot heden over de plannen rondom het winkelcentrum...

December 2007

NIEUW WINKELCENTRUM DE GORS

Zou het er dan toch van komen ? De winkeliers wisten van niets, ook niet na een overleg met de gemeente afgelopen najaar.

Maar er blijken toch al plannen te circuleren voor de uitbreiding van het winkelcentrum, in combinatie met een zorgcentrum.

 

Februari 2008

Compleet nieuw winkelcentrum in het Windmolenbroek !

Onlangs berichtten wij nog dat er plannen zijn om het bestaande winkelcentrum 'De Gors' uit te breiden en/of te vernieuwen.

Het huidige winkelcentrum past niet echt bij de omvang van de wijk; niet qua volume, en ook niet qua uitstraling. Ook parkeeraanbod en verkeersafwikkeling is niet toereikend, terwijl er een royale overloop is van wijkbewoners die hun boodschappen in naburige winkelcentra doen.

De gemeente heeft op donderdag 21 februari j.l. totaal nieuwe plannen gepresenteerd aan de winkeliersvereniging. Daarbij gaat men uit van een totaal nieuwe locatie, met circa 30% meer winkelvolume en ongeveer 250 parkeerplaatsen.

Men wil uitgaan van 2 supermarkten: 1 full-service winkel, bijvoorbeeld Albert Heijn, en een discounter. (denk aan Lidl)  De nieuwe locatie is gepland rondom de huidige sporthal en het wijkcentrum. Deze gebouwen zullen naadloos in het nieuwe plan geintegreerd worden.

De karakteristieke boerderij Nieuw Witvoet zou een nieuwe functie als restaurant / bar kunnen krijgen. Misschien ruimte voor een atelier voor de creatievelingen in de wijk, zoals de fotogroep Windmolenbroek of de schildersgroep Peinturisten.

De winkeliers zijn ontevreden met de huidige plek aan De Gors; over de nieuwe plannen zijn zij daarentegen positief gestemd. De algemene opzet van het nieuwe winkelcentrum zal aangepast

worden aan het groene karakter van de wijk. Te denken valt aan groen begroeide licht hellende daken, waardoor de contouren van de wijk geen geweld wordt aangedaan met vierkante dozen.

In het voorstel wordt ook gesproken over een woonvoorziening in de vorm van hoogbouw als eye-catcher, met bijvoorbeeld 14 appartementen verdeeld over 4 tot 5 woonlagen.

Naast de gemeente hebben ook de winkeliers haast met de uitvoering van de plannen. Als gemeente samen met projectontwikkelaars voortvarend te werk kunnen zal dit plan in de loop van 2009 al gerealiseerd kunnen worden.

Punt van aandacht is de bevoorrading van de winkels in het nieuwe complex. Denk hierbij aan de grote trucks met oplegger die dagelijks hun lading komen lossen.

In dit plan wordt voor het huidige winkelcentrum De Gors geen winkelfunctie meer toegedacht. Voor de huidige parkeerplaats en onderbouw wordt door de gemeente nog gezocht naar een nieuwe invulling; denk bijvoorbeeld aan woonappartementen of een woon-zorg voorziening.

Zodra er meer nieuws bekend is leest u het natuurlijk als eerste op de wijksite www.in-almelo.com/wmb.

 

April 2008

Wijkbewoners (omgeving Soeteman) hebben op zaterdag 26 april geprotesteerd tegen de plannen om een nieuw winkelcentrum te bouwen. Men vreest verkeers- en geluidsoverlast, aantasting van het openbaar groen en waardevermindering van hun huizen. Daarnaast is men bang voor grijsparkeerders vanuit het ziekenhuis. Ook voorziet het huidige winkelcentrum goed in de behoefte van de bewoners van de Karakiet.

 

Juli 2008

Op 8 juli wordt het plan gepresenteerd aan de wijkbewoners.

 

April 2009

Op 6 april is er een presentatie in het wijkcentrum door de gemeente. Enige honderden wijkbewoners zitten in de zaal. Aanwezig zijn de wethouders Schouten en Sjoers, stedebouwkundige mevrouw Wanda Roskam en namens projectontwikkelaar Multi Vastgoed dhr. Gawijn Minkx.

Er volgt een uiteenzetting waarom er een nieuw winkelcentrum in de wijk moet komen.  Er is een groter verzorgingsgebied (wijk is gegroeid richting HR Holstlaan), er moeten moderne winkels komen met groter aanbod, meer parkeerplekken en een goede bereikbaarheid met een centrale ligging in de wijk.

Van de Gors wordt een Woonzorg/Gezondheidscentrum gemaakt. De huidige appartementen boven de winkels blijven bestaan, maar alle winkels worden omgebouwd tot zorgwoningen in samenwerking met Trivium Meulenbelt Zorg.

Men spreekt over 2 supermarkten in het nieuwe winkelcentrum (inclusief een discounter), 250 parkeerplaatsen (Gors: 80)  in 2 lagen, halfverdiept, stalling voor 200 fietsen en 15 tot 20 appartementen in hoogbouw.

Citaat “geen winkel in een bos, maar wel bomen in een winkelcentrum”

 

Juli 2009

De klankbordgroep is ontstaan uit de projectgroep Winkelcentrum, onderdeel van de Almelose Wijk Aanpak.  De gemeente geeft aan dat er op dat moment alleen heren in zitten.

 

Juni 2010

De klankbordgroep komt weer bij elkaar, een vertegenwoordiger van de gemeente kan de avond niet aanwezig zijn.

 

Juli 2010

Wethouder Theo Schouten schrijft in de wijkkrant dat de gemeente samen met MultiVastgoed kijkt naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Er is nog niets besloten.

Een belangrijk onderdeel is dat er niet alleen gekeken moet worden naar een nieuw winkelcentrum, maar dat er ook goede plannen moeten liggen voor het huidige winkelcentrum, zorg e.d.

 

Maart 2011

De toezegging dat er in het eerste kwartaal van 2011 een bericht uit het stadhuis zou komen over de plannen is niet waargemaakt.  De huidige winkeliers aan de Gors gaan zich verenigingen om samen sterker te staan, dit wordt echter niet eenvoudig doordat er 7 eigenaren zijn van hun winkelbestand.

 

April 2011

In een klankbordgroepoverleg waren 80% van de ondernemers aanwezig. De gemeente greep de bijeenkomst aan om de nieuwe projectleider van het plan te presenteren.  Deze geeft aan als co-piloot te gaan werken, de projectontwikkelaar geeft de koers aan als de piloot van het vliegtuig.

Hij betreurt de gebrekkige communicatie rondom alle plannen.

Ander nieuwtje: overkapping is nu ineens wel een optie, dit was tot op heden uitgesloten.

 

Mei 2011

Een bijeenkomst van gemeente, klankbordgroep, en projectontwikkelaar MultiVastgoed over de plannen voor het nieuwe winkelcentrum. Ook aanwezig is Vastgoed Netwerk, die aangeeft al sinds 2003 bezig te zijn met plannen voor verbouw van het huidige winkelcentrum.

De klankbordgroep geeft aan dat haar vertrouwen in de gemeente is geschaadt, omdat dit feit nooit eerder op tafel is gekomen in eerder overleg.

Nieuwbouwplannen bij de Soeteman zijn tot op heden altijd gepresenteerd als een voldongen feit, en de enig financieel haalbare optie.

De gemeente spreekt nu af met de winkeliers dat De Gors zeer snel een opfrisbeurt krijgt, met nieuwe zitbanken, afvalbakken en het elimineren van de wipkip…

 

Juli 2011

Ontwikkelaar Vastgoed Netwerk geeft een presentatie aan de klankbordgroep over het oorspronkelijke plan uit 2007 tot verbouw van het huidige winkelcentrum op de huidige plek. Dit plan werd in 2008 door de gemeente terzijde geschoven voor het plan van een andere ontwikkelaar, de firma MultiVastgoed.

De zorgaanbieders rondom de Gors hebben nieuwe plannen: men wil nu het gebouw van de fysio gaan uitbreiden, o.a. met een verdieping erbovenop.

 

Oktober 2011

Bijeenkomst klankbordgroep met gemeente en 2 projectontwikkelaars (1x Soeteman, 1x Gors), en een vertegenwoordiger van de C1000.

Projectontwikkelaar MultiVastgoed heeft het schetsontwerp gereed, afgesproken wordt dat het nog in 2011 aan de gemeente en aan de klankbordgroep wordt gepresenteerd, in 2011 volgt de Go/NoGo of het winkelcentrum daadwerkelijk in 2014 verhuist van de Gors naar de Soeteman.

Iedereen is het er over eens dat de Gors zoals het er nu bij staat niet echt aantrekkelijk is om te gaan winkelen. Vooral de winkeliers willen er de bezem door halen.

 

December 2011

De gemeente komt de toezegging om het planontwerp rondom de Soeteman nog voor kerst 2011 aan de klankbordgroep te presenteren niet na.

Winkeliers zijn het wachten inmiddels ook beu, de Primera kondigt een verbouwing van de winkel aan.

 

Januari 2012

Huisartsen, de fysio en de apotheek kunnen niet langer op de plannen wachten en maken bekend dat ze in de loop van 2012 gaan verhuizen naar het voormalige pand van ZorgAccent aan de Zeearend.  Dit heeft als gevolg dat het oorspronkelijke plan zorgontwikkeling in en om de Gors bijna onmogelijk wordt gemaakt.

 

Februari 2012

Een roerige maand rondom de plannen Soeteman:

De klankbordgroep brengt een persbericht naar buiten, waarin men aangeeft zich geschoffeerd te voelen door de vertraging die steeds optreedt in het proces en de gebrekkige informatievoorziening. Ook vraagt men zich af hoe het nu verder moet met de invulling van de Gors als zorgcentrum, nu veel zorgaanbieders te kennen hebben gegeven te gaan vertrekken.

Op TV is een documentaire te zien over winkelcentra en de rol van Multivastgoed daarin.  De klankbordgroep vraagt zich na het zien van de uitzending af of de huidige winkeliers aan de de Gors zich wel kunnen handhaven in de strijd met landelijke ketens.

Ook ontvangt de gemeenteraad een raadsbrief over de voortgang van Soeteman. De toegezegde informatieve raad moet nog steeds plaatsvinden...

 

Maart 2012

Een bijna voltallige groep winkeliers van De Gors starten een winkeliersvereniging.

Op 15 maart heeft MultiVastgoed een presentatie gegeven aan de KBG en winkeliers.  Doelstellingen:  plan rond in 2012, procedures in 2013, bouwen in 2014, opening in 2015.

 

19 april 2012

Gesprek van de KBG met wethouder van Woudenbergh.  De gemeente wil vaart maken met het nieuwe winkelcentrum, er is een deadline voor de projectontwikkelaar:  uiterlijk 31/12/2012 moet er een vastomlijnd plan gereed zijn voor Soeteman inclusief de herontwikkeling van De Gors.

De gemeente is anno 2012 alleen verantwoordelijk voor de invulling van de openbare ruimte, ontwikkelen wordt overgelaten aan projectontwikkelaars.

Kleine ondernemers moeten de basis vormen voor een nieuw aan te leggen winkelcentrum; zij moeten echter zelf met MultiAssen aan tafel, de gemeente speelt hierin geen rol.

De avond wordt besloten door een uitspraak van de wethouder: Ik geloof niet meer in luchtkastelen, het WMB mag als grootste wijk niet verstoken blijven van een goed winkelcentrum.

 

1 mei 2012

In Tubantia is te lezen dat de C1000 vestiging door de nieuwe eigenaar Jumbo is verkocht aan Ahold (Albert Heijn).

 

22 mei 2012

Bericht uit het stadhuis: projectontwikkelaar Assen heeft aangeven dat door de AH overname van de C1000 verdere vertraging is ontstaan. De KBG heeft inmiddels alle illusies verloren dat er een winkelcentrum aan de Soeteman gebouwd gaat worden. Het lot van de Gors ligt in handen van de AH.

 

Augustus 2012

Het is sinds mei erg stil, er is een radiostilte vanuit het stadhuis Blijkbaar heeft het zomerreces toegeslagen. Wel staan de apotheek en de voormalige chinees te huur, met huurtermijnen van 5 tot 10 jaar.

 

29 oktober 2012

Een opleving in de Gors:  De Primera geeft aan te willen verhuizen naar de oude apotheek in het winkelcentrum, voor het vrijkomende winkelpand is een landelijke retailer gevonden.  Ook heeft AH aangegeven binnen 6 maanden te willen openen in  De Gors (ombouw huidige C1000).

De gevels van het BeterWonen gedeelte van het winkelcentrum zijn van een nieuwe kleur voorzien.

 

November/december 2012

 

Kruidvat opent een winkel in het voormalige Primera pand.

 

6 december 2012

 

Gemeente Almelo, Assen Projecten en Multivastgoed melden dat de plannen rondom Soeteman definitief geannuleerd worden.

 

27 februari 2013

 

Projectontwikkelaar Urban Interest (bekend van eigendom van vele m2 in de Almelose binnenstad, en het plan om het nieuwe stadion in het centrum te bouwen) presenteert een alternatief plan om W.C. het upgraden met 3000 m2 extra winkelruimte aan de vereniging van eigenaren van de Gors.

 

4 maart 2013

 

Klankbordgroep Soeteman wordt opgeheven.  De aanwezige projectleider van de gemeente geeft aan zelf ook volledig verrast te zijn door de plannen van Urban Interest.  Zij hebben zelf het initiatief genomen.

 

7 maart 2013

 

College van B&W meldt dat zij voorgesteld heeft om de 3000 extra winkelruimte, beschikbaar door het annuleren van W.C. Soeteman, beschikbaar te stellen aan de nieuwbouw van het stadion.

Bij het stadion zou een wijkwinkelcentrum moeten komen, o.a. voor WMB, OKH en Nijrees.

 

Dit zou zeer schadelijk kunnen worden voor zowel W.C. De Gors als W.C. VanGogh.  Wijkbewoners en ondernemers zijn zeer verontrust door deze ontwikkelingen.