welkom op de pagina van de Verkeerscommissie Windmolenbroek

carpoolplek A35

De carpoolplek bij de afrit van de A35 naar het XL park in Bornerbroek levert problemen op:

- onvolledige verlichting

- geen overdekte wachtruimte

- onvoldoende capaciteit

- veel criminaliteit

De politie heeft haar zorgen kenbaar gemaakt. De vraag is nu wie er verantwoordelijk is; de gemeente, rijkswaterstaat, de provincie, de regio, of het XL park...

 

nieuw fietspad twentekanaal

fietspad Twentekanaal Oost

In het kader van het meerjarenpro-gramma landelijk gebied is er door de provincie een budget beschikbaar voor de aanleg van 3 fietspaden in de gemeente Almelo.

Daarbij gaat om Bornerbroek, de Keursweg en de Kanaalzone.

Een plan aan de westzijde (kan van Wierden) blijkt erg duur te worden.

Een goedkoper alternatief is aan te leggen aan de WMB kant (langs de weide aan de kanaalhoek.

Wegenbouwers zijn momenteel bezig om het oude karrepad langs het kanaal te veranderen in een royaal fietspad.

 

meedenken...

De verkeerscommissie is momenteel betrokken bij 2 plannen in en om de wijk op verkeersgebied.

Allereerst nam men deel aan vergaderingen van de klankbordgroep winkelcentrum Soeteman. Nu dat plan vooralsnog van tafel is, zal winkelcentrum De Gors weer in beeld komen voor de ontwikkelingen van een nieuw winkelcentrum. De klankbordgroep blijft betrokken bij de verkeersafwikkeling mbt fietsers, wandelaars, auto´s en bevoorrading rondom De Gors. 

En ook bij de ontwikkeling van het nieuw te bouwen Heraclesstadion praat de V.C. (samen met de commissie Ossenkoppelerhoek) met o.a. gemeente en de club Heracles over de te verwachten extra parkeerdruk rondom het stadion, en de extra verkeersstromen (fietsers, auto's en wandelaars).

We houden u als wijksite natuurlijk op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

proef LED verlichting

Onlangs heeft is op een gedeelte van de Nandoe (vanaf de bushalte Mees) de oorsponkelijke straatverlichting vervangen door nieuwe LED-units.

Deze moderne lampen zijn vooral energiezuinig, ze moeten zich qua lichtbeleving nog wel bewijzen.

Wat in eerste instantie opvalt is een felle lichtbron, met daarbij weinig strooilicht. Tussen twee lichtmasten ontstaat er een wat donkere zone, meer dan bij de ‘oude’ lampen.

Dit kan een gevoel van onveiligheid oproepen als je zelf in de lichtbron loopt; je kunt soms moeite hebben mensen te herkennen die uit het donker komen.

De nieuwe LED-lamp in werking. De eerste indruk is dat er wat meer verblinding is; je ziet letterlijk sterretjes als er even in kijkt…

 

Op deze foto is een duidelijk verschil tussen licht en donker te zien, de palen staan net iets te ver uit elkaar om een aaneengesloten verlicht gebied te krijgen.

parkeerproblemen

WOONERVEN

Er is nog steeds overlast van foutief geparkeerde auto's in woonerven.  Er zal door stadstoezicht strenger worden gecontroleerd.

Voorafgaand hieraan zullen bewoners van de betrokken straten per brief worden geinformeerd over de regels.

Feit blijft wel dat er in veel woonerven meer auto's aanwezig zijn dan parkeerplekken, een structureel probleem dat al is ontstaan bij de ontwikkeling van de wijk eind jaren 70 van de vorige eeuw.

MAARDIJK

Tijdens voetbalwedstrijden van zowel amateurs als Heracles is er nog steeds ernstige verkeershinder door foutparkeerders aan de Maardijk.

Ondanks het parkeerverbod staan er in de bermen van de weg veel auto's.  Er zal meer worden gecontroleerd, en indien nodig worden bekeurd.

speelplekken Windmolenbroek

11 september 2013

Inmiddels zijn de eerste contouren zichtbaar van het nieuw aan te leggen speeltoestel in het Leemslagenpark :

 

wat er aan vooraf ging:

INLOOPMIDDAG/AVOND 28 november 2012

De gemeente gaat een nieuwe verdeling maken van speelplekken in het gebied Groenling/Goudvink/Gierzwaluw/Graspieper/  Grasmus en Grijze Gors.

Het park aan de Leemslagenweg wordt hiervoor voorzien van een groot speeltoestel, geschikt voo kinderen vanaf 7 jaar. Ook komen er meer sportmogelijkheden in het park, waardoor het voor sport, spel en beweging voor alle leeftijden (ook volwassenen) meer mogelijkheden zal krijgen. Ook de scholen kunnen het park dan beter benutten voor activiteiten.

Een aantal bestaande kleine speelplekken in bovengenoemde straten worden beter ingericht voor de groep 0 tot 6 jaar.  Grutto en Griffioen blijven bestaan, de andere speelplaatsen worden omgevormd in openbaar groen.

Op woensdag 28 november 2012 werd het plan tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd.

PARKEERPLAATSEN

Ook de verkeerscommissie heeft woensdagavond inzicht gehad in de plannen. Daarbij kwam spontaan het idee op om onderzoek te doen naar de herinvulling van de vrijkomende speelplekken Groenling, Goudvink, Gierzwaluw, Graspieper en Giervalk met extra parkeerplaatsen.

In veel woonerfachtige buurtjes in het gebied is hier een groot gebrek aan. Helaas zijn niet alle bovenstaande plekken hiervoor geschikt, omdat ze vaak in voetgangers- of groenzones liggen.

De verkeerscommissie blijft deze zaak volgen; een dergelijke kans om parkeer-problemen op te lossen dient zich niet elke dag aan !

HONDEN

Diverse bezoekers van de informatiebijeenkomst hadden de verwachting dat er problemen kunnen ontstaan tussen (loslopende) honden en spelende kinderen. Op de plek waar het trapveld gepland is bijvoorbeeld laten veel hondenbezitters (al dan niet legaal) hun hond uit.

De redactie van de wijkkrant heeft daarom het voorstel ingediend om ergens in het plan een gebied te reserveren voor honden (en hun baasjes…)

Een prachtig uitlaatgebied, omsloten door een hek, desnoods met eenvoudige speeltoestellen waarop de viervoeters hun behendigheid kunnen oefenen.

Het idee is ook besproken met de aanwezige wijkagent; bijkomend voordeel van een hondenpark is de positieve sociale controle ten opzichte van de speelplekken.  De honden wachten in spanning af !

kort nieuws

fietsverlichting

REGELS FIETSVERLICHTING

Nu het winter is, moet je fietslamp weer vroeg aan. Dat weet je wel. Maar weet je ook dat er allemaal regels zijn waar je fietsverlichting aan moet voldoen? Wij zetten ze even voor je op een rijtje.

Wanneer moet je lamp aan?

's Nachts moet je altijd je voor- en achterlicht aan hebben. Soms moet dat ook overdag, als je weinig kunt zien, zoals bij mist of als het gaat schemeren. Verder moet je fiets altijd reflectoren hebben: op de achterkant van de fiets, op de trappers en op de wielen of banden.

Regels voor fietsverlichting

Een fiets moet een voor- en achterlamp hebben. De lampen moeten goed zichtbaar zijn en recht vooruit en recht achteruit schijnen. De fietsverlichting moet aan de fiets zijn vastgemaakt óf aan de borst of de rug van de bestuurder. Dus niet op je hoofd, armen of benen. Zit er iemand achterop, dan mag diegene het achterlicht op zijn rug dragen. De fietsverlichting mag niet knipperen en niet verblinden. De voorlamp moet wit of geel zijn. De achterlamp moet rood zijn.

Regels voor reflectoren

Elke fiets moet een rode reflector achterop de fiets en gele reflectoren op de trappers hebben. Ook moeten er cirkelvormige reflectoren op de banden of velgen zitten.

Boete

Je krijgt een boete als je:

- In het donker, bij schemer en bij slecht zicht rijdt zonder het voorlicht en achterlicht aan te hebben. Boete: € 40.

- Rijdt zonder reflectoren op de achterkant van je fiets, op de trappers en op de wielen of banden. Boete: € 20.

- Een fietslamp hebt die knippert, niet zichtbaar is, een verkeerde kleur heeft of op een verkeerde plek is vastgemaakt. Boete: € 40.

leden verkeerscommissie

Voorzitter: 

Patricia Aarden


Secretaris / notulist / foto's / website:

Erik-Jan Noltus

erikjan.noltus@gmail.com


Contactpersoon verkeerscommissies:

Jos Richters


Contactpersoon scholen WMB:

Marco van Varik