Een grote verscheidenheid aan mogelijkheden

In een Zuid-Amerikaans biotoopaquarium wordt een stukje van het Amazonegebied nagebootst, klein stukje van een specifieke rivier. Het gebruik van veelal kienhout staat centraal. Een ander kenmerk in een Zuid-Amerika biotoop is zacht en zuur water. Dit zachte en zure water ontstaat door vele losgeraakte takken, rottende bladeren van bomen en ander drijfhout wat in het water terecht is gekomen. Weinig licht bereikt, diep het water van de grote Amazone rivieren, zoals bijvoorbeeld de Rio Negro. Dit komt door de vele bomen die met hun takken en bladeren over de rivier hangen. Op die plaatsen is dus weinig plantengroei te zien. Waar het licht wel tot in de dieptes van het water kan doordringen daar is een veelvoud van plantengroei te zien. Het water in de meeste Amazone rivieren heeft ook een kenmerkende donkere kleur.Het plantengebruik hoort matig te zijn. Geschikte plantensoorten zijn bijvoorbeeld planten uit de families Limnobium, Ludwigia, Sagittaria, Myriophyllum, Cabomba, Lilaeopsis en Echinodorus.

 

Wat vissen betreft heb je een ruime keuze. Heel veel dwergcichlides komen uit Zuid-Amerika, maar ook de grotere cichlidesoorten, zoals Maanvissen en Discusvissen, komen hier vandaan. Daarnaast komen zeer veel scholenvissen (tetra's, zalmen) en de leden van de Corydoras- en Ancistrusfamilie uit Zuid-Amerika.

 

 

In het Amazonegebied is een grote verscheidenheid aan vis te vinden.
Het Amazonegebied zelf is ook weer onder te verdelen in verschillende biotopen, poeltjes, beekjes, rivieren, meertjes, vloedbos enz.
De Amazonerivier treedt elk regenseizoen weer grotendeels uit zijn oevers, hierdoor loopt het woud onder en krijgen de vissen meer ruimte om zich voort te planten.
Ook komt er meer voedsel in het water doordat veel bomen het water gebruiken om hun zaden te verspreiden.
Als de rivier zich weer terugtrekt uit de bossen dan blijven er poeltjes over met stilstaand water waar vissen in achtergebleven zijn.

Over het algemeen is het water in het Amazonegebied erg zacht en zuur.
Een pH van 6 – 7 en een dH van 3 – 8 voor de grote rivier, voor de zwartwaterstroompjes en poeltjes kom je op ongeveer pH 5,4 – 6,5 en een dH van 0 – 4.
De temperatuur is 24 – 30 graden, er zijn weinig temperatuurschommelingen doordat het tropisch regenwoud een stabiele temperatuur heeft.
In de Amazone vind men een verscheidenheid aan waterplanten en planten die deels onder water en bovenwater groeien, moerasplanten dus.
Echinodorus en Valisneria zijn er veel te vinden, maar ook enorme wolken Riccia.
Het is maar net in welk deel van de rivier je zit.
De lichtinval wordt vaak gebroken door het bladerdek dat boven de rivier hangt.
Maar op bredere stukken rivier is weer geen schaduw, de verlichting kun je dus enigszins aanpassen.
De bodem bestaat uit zand en afgevallen bladeren, wortels van bomen en afgevallen takken.
Er zijn zoveel vissoorten te vinden in de Amazone dat het onmogelijk is om ze allemaal hier neer te zetten, denk alleen al aan de vele soorten tetra’s, corydoras, meervallen, dwergcichliden, cichliden e.d.

Overzicht van de watertypes in de Amazone.

Zwart water:
zichtdiepte = transparant, van 1,3 tot 2,3 meter.
kleur: koffiebruin tot olijfachtig.
ph-waarde: 3,8 tot 4,7
bodem: podsol

Helder water:
zichtdiepte = transparant, van 1,1 tot 4,3 meter.
kleur: geel tot olijfgroen.
ph-waarde: 4,5 tot 7,8
bodem: zuur, bruinleem.

Wit water:
zichtdiepte: troebel,van 0,1 tot 0,5 meter.
kleur: leemgeel.
ph-waarde: 6,2 tot 7,2
bodem: bruinleem, laterite.

De verschillende isotopen hebben hun eigen waterwaardes en hun specifieke flora en fauna.

Whitewater

whitewater biotoop
De basis van de Amazone bevindt zich in de Peruaanse Andes.
Twee hoofdstromen, de Maranon en de Ucayali, vloeien er samen.
Hun ontstaan op hun beurt, ligt in bergrivieren als de Apumirac welke bij de Huagra-berg nabij Cuzco, de bron van de rivier vormt.
Door geheel de Andes, vanaf Bolivia tot in Colombia, stromen dit soort bergrivieren.

Door de onstuimige, kolkende stroming van deze bergbeekjes ontstaat een witte kleur.
Vandaar dat deze biotoop whitewater als naam heeft gekregen.
Vanwege de rijkheid aan mineralen, is het water vrij hard.

Voorbeeld biotopen:
Rio Apumirac tot aan Atalaya, waar hij samengaat met de Urubamba.
Rio Pachitea tot aan Pucallpa, waar hij samen met de Urubamba overgaat in de Ucayali.
Rio Maranon, Rio Huallaga.

Waterwaarden:
Ph : 6.9 – 7.3
Gh : 5-12 dH
Temp : 24-28 C

De planten:
Sword plants, Ceratophyllum, Cabomba, Lemma, Limnobium, Vallisneria

Clearwater / Yellowwater

Bij Atalaya en Pucallpa bereiken de whitewater bergwateren het dal.
De witte kleur verdwijnt door de rustiger stroming en een deel van de mineralen bezinkt.
Modder wordt meegesleurd wat het water langzaam geler maakt van kleur.
Bij Iquitos komen de Maranon en Ucayali samen en daar wordt de rivier voor het eerst Amazone genoemd.
400 km verder, bij de Braziliaanse grens gaat de naam over in Solimoes.
Die naam houdt hij tot aan Manaus, de hoofdstad van het Braziliaanse Amazonegebied.

Deze biotoop bestaat uit water wat helemaal troebel is van meegevoerd slib, rijk aan zand en klei.
Het water heeft een licht bruine modderige kleur, het zicht is maar minimaal.
Er leven in deze rivieren vooral grote vissen, en er groeien niet zoveel planten in het midden van de rivieren, bodem bestaat vooral uit zand en slip.
Het wordt vanwege de kleur ook yellow water genoemd.
De geelkleurige zijrivieren zijn allemaal afkomstig uit de Andes.
Het zijn de benedenlopen van de Maranon, de Ucayali, Japura, Purus en Madeira.
Ook de Amazone en Solimoes worden tot de yellowwater systemen gerekend.

Waterwaarden:
Ph : 6.4-7.1
Gh : 3-8
Temp : 26-29 C

Solimoes river (Amazone) rivier – Clearwater waterwaarden.
Element Waarden
Na (mg/L) 2.3 ± 0.8
Fe (?g/L) 109 ± 76
K (mg/L) 0.9 ± 0.2
Mn (?g/L) 5.9 ± 5.1
Mg (mg/L) 1.1 ± 0.2
Cu (?g/L) 2.4 ± 0.6
Ca (mg/L) 7.2 ± 1.6
Zn (?g/L) 3.2 ± 1.5
Cl (mg/L) 3.1 ± 2.1
Conductivity 57 ± 8
Si (mg/L) 4.0 ± 0.9
pH 6.9 ± 0.4
Sr (?g/L) 37.8 ± 8.8
Total P (?g/L) 105 ± 58
Ba (?g/L) 22.7 ± 5.9
Total C (mg/L) 13.5 ± 3.1
Al (?g/L) 44 ± 37
HCO3-C (mg/L) 6.7 ± 0.8

De planten:
Sword plants, Water Lettuce, Duckweed, Riccia, Vallisneria

Blackwater

blackwater biotoop
De Hooglanden van Guyana en Midden-Brazilië, die de Amazone omgeven, zijn hard kristallijnen gebergten met een hoge geologische ouderdom.
Ze zijn al zo vaak overstelpt met regenwater, dat er vrijwel geen mineralen meer bevatten die door de rivieren kunnen worden meegevoerd.
Alleen de planten met hun humus kunnen worden meegevoerd.
Dat geeft als kenmerk het donker bruine water, de kleur van het water loopt uit een van een licht bruine thee kleur tot koffie achtige bruine kleur, vandaar ook de naam Blackwater.
Dit donkere water word veroorzaakt door de rottende vegetatie dat organische-zuur (Humuszuur) afgeeft aan het water.
De Jari, Negro en Orinoco zijn typische blackwater streams.
De bodem bestaat uit een laag rottende vegetatie, daar onder bevind zich meestal zand of fijne kiezels, of een mix van deze twee.
Je kan dit nabootsen in het aquarium door wat bladeren op de bodem te leggen, let wel op dat de waterwaarden in orde blijven, meestal is het wel goed idee om ze na bepaalde tijd te vervangen voor nieuw bladeren.

Blue water is een onderverdeling hierin.
Omdat het water uit de Hooglanden van Midden Brazilië minder humus bevat dan dat van de Hooglanden van Guyana, wordt de onderverdeling gemaakt.
Blackwater uit Guyana, bluewater van Midden-Brazilie.
Laatstgenoemde behoort tot de meest zuivere watersoorten op aarde (wat de verwarring omtrent de naam clearwater voor yellowwater nog groter maakt).
De Javari, Tefe, Coari, Branco, Tapajos, Xingu en de Tocantins-Araguaia zijn typische bluewater rivieren.

Waterwaarden:
Het water van deze zuid Amerikaanse blackwater biotopen is zuur, het water is ook erg zacht soms zelfs niet of nauwelijks meetbaar, en de temperatuur is tropisch.

Ph : 4.5-6.5 (voor blackwater is basischer)
Gh : 0-4
Temp : 27-30 C

Rio Negro – blackwater waterwaarden.
Element Waarden
Na (mg/L) 0.380 ± 0.12
Fe (?g/L) 178 ± 58
K (mg/L) 0.327 ± 0.107
Mn (?g/L) 9.0 ± 2.4
Mg (mg/L) 0.114 ± 0.035
Cu (?g/L) 1.8 ± 0.5
Ca (mg/L) 0.212 ± 0.066
Zn (?g/L) 4.1 ± 1.8
Cl (mg/L) 1.7 ± 0.7
Conductivity 9 ± 2
Si (mg/L) 2.0 ± 0.5 pH 5.1±0.6
Sr (?g/L) 3.6 ± 1.0 T
otal P (?g/L) 25 ± 17
Ba (?g/L) 8.1 ± 2.1
Total C (mg/L) 10.5 ± 1.3
Al (?g/L) 112 ± 29
HCO3-C (mg/L) 1.7 ± 0.5

Inrichting van het aquarium:
Veel hout met donkere bodem, zand of fijn grind.
Over turf filteren is een optie om het water de natuurlijke kleur te geven en het water aan te zuren.
Hiervoor kunnen ook Tetra ToruMin of Sera AquaTan Blackwater gebruikt worden.
Er kunnen wat bladeren op de bodem van het aquarium gelegd worden.

De planten:
Sword plants, Heteranthera, Ceratophyllum, Vallisneria, Cabomba

Bron: http://www.allesoverhetaquarium.nl/

Bron: https://www.cichlidenkwekers.nl/