Hollands aquarium

Geschiedenis van de Nederlandse stijl

De funderingen voor de Nederlandse aquariumstijl werden in 1930 gelegd door de NBAT, de Nederlandse Bond Aqua Terra. De talrijke NBAT magazines en publicaties hadden een sterke invloed op de aquaristiek in onze streken. Vanaf 1956 stelde de bond regels op die beginners (en gevorderden) zouden moeten helpen met het opstarten, inrichten en onderhouden van hun aquarium.

Deze regels bestaan tegenwoordig nog steeds en worden toegepast tijdens “Huiskeuringen”. Gedurende zo’n huiskeuring brengt een jurylid van de NBAT een bezoekje aan de aquarist die zich heeft ingeschreven voor het kampioenschap om zijn aquarium (of ander type vivarium) te keuren en punten te geven. De aquarist met de hoogste score wint vervolgens het kampioenschap, hetzij op districtsniveau hetzij op nationaal niveau. Enkel districtskampioenen kunnen zich echter kwalificeren voor het nationale kampioenschap.

Het Nederlands aquarium van Jac op AquaForum

Het Nederlands aquarium van Jac op AquaForum

Enkele aspecten van het aquarium waarop een score wordt gegeven, zijn: de gezondheid van de aquariumplanten, de gezondheid van de vissen en andere diersoorten, de waterparameters, de plantkeuze, de viskeuze, de algemene lay-out, de appratuur, …

De aquariumplanten in het Nederlandse aquarium

In  tegenstelling tot de vissen, spelen de planten een centrale rol binnen het Nederlandse aquarium (ook wel “Hollandse bak” genoemd). Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de planten zomaar in het aquarium worden geplant, er moet een zekere structuur in te vinden zijn.

Een techniek die vaak gebruikt wordt, is het opdelen van het aquarium in drie horizontale en verticale delen. De plaatsen waar de lijnen vervolgens samenkomen, zijn de “focal points”. Hier plaats je best enkele aandachttrekkers, bijvoorbeeld een mooie rode lotus. Bovendien kun je het linker aandachtspunt iets meer naar voor plaatsen en de rechter iets naar achter om zo wat diepte te creëren.

Het Nederlandse aquarium van Luis Galarraga

Het aquarium van Luis Galarraga opgesteld volgens de Nederlandse stijl

Een andere manier om diepte te creëren met je planten is het gebruik van “straatjes”: plant vooraan breed en maak de plantengroep smaller naargelang ze verder naar achter lopen. Eventueel kun je op het einde van de straat een klein bochtje maken en de plantengroep achter een andere groep laten verdwijnen.

Hou er ook rekening mee dat je niet té veel planten gebruikt. Een algemene stelregel is 1 plantsoort per 10cm lengte. Zorg ook voor voldoende contrast: kleur, bladvorm, bladgrootte, stengelhoogte, …

De vissen in het Nederlandse aquarium

Zoals eerder vermeld, spelen vissen geen belangrijke rol in het Nederlandse aquarium en zijn ze eerder een “toevoeging”. Toch worden ze meegeteld bij de huiskeuring. Een regel die alleszins gerespecteerd moet worden, is de grootte van de school. Algemeen wordt aangenomen dat een school op zijn minst 12 vissen moet tellen. In een aquarium mogen verschillende groepen voorkomen (bijvoorbeeld een groep Corydoras en een groep Kardinaaltetra’s) zolan de bak niet overbevolkt geraakt.

Bron: https://www.aquascaping-blog.com/